Spellen van de Week

Spel van de week 6 juni 2017—Bas van der Hoek

Wij hadden verzuimd ons op te geven en mochten acteren in de B-lijn want dat kwam beter uit. We kwamen 1 minuut voor aanvang binnen, en we waardeerden het zeer dat we nog snel konden worden ingedeeld. Chapeau voor de wedstrijdleiding!

Op spel 21 hadden we een typisch DBC biedverloop.

Spel 21 Noord
N/NZ B
B7
AVB9873
H95
94 V7652
AHVB96 532
10 H54
10863 AB
AH1083
104
62
V742
Noord Oost Zuid West
Doyer Geelen vd Hoek Koekoek
1 1 pas 2
3 pas pas 3
pas 4 doublet einde

Vreemd geboden van Oost, waarom niet meteen 3 over 3? Dan ben je ervan af en kan je verder al passend achterover leunen. Maar Harry houdt er niet van een manche te missen en in tweede instantie deed hij er een hartje bij. Mijn doublet leek na dit aarzelende biedverloop voor de hand te liggen.

Iwan kwam uit met B, klein in dummy, ik speelde de drie (laag aan). Iwan redeneerde dat ik zeker zou afsignaleren met een singleton ruiten, en speelde goed klaver na, Roelof nam de Aas en speelde de Boer na. Ik was op mijn post en dekte met de vrouw, Aas na, Iwan gooide H weg, en hij kon de door mij nagespeelde klaver hoog genoeg troeven, twee down.

Misplaatste zuinigheid

Op spel 22 liet menige leider zich niet van zijn beste kant zien en door misplaatste zuinigheid en onoplettendheid werd een slag te weinig gemaakt.

Je zit in 3SA (spel is een halve slag gedraaid omwille van de leesbaarheid)

spel 22
HB1098
AH9
VB
HV3
52
1054
AH92
AB96

Uitkomst 8 (top-of-nothing)

Je telt 4 klavers, 4 ruitens, 2 hartens. Vroeg of laat moet je de schoppenbeslissing nemen en je verdient natuurlijk het meeste door twee keer op V te snijden. Maar hoe kom je twee keer in zuid om dit te doen zonder dat het een slag kost?

Het beste is Aas te nemen, en Heer te spelen, je ziet de 2 rechts en de 5 links verschijnen (laag-hoog=oneven). Ik durf er vergif op in te nemen dat de vijand altijd in deze situatie distributie signaleert dus de klavers zitten 3–3 (of 5–1). Je deblokkeert V en B en je vervolgt met V en als rechts bekent neem je vol vertrouwen over met de aas en snij je in . Daarna kan je weer met B naar de hand om de schoppensnit te herhalen en haal je 12 slagen.

Alle vier paren (twee A- en twee B-lijners) die in slem zaten maakten keurig hun contract maar de 3-sans-afspelers maakten op 1 paar na maar 11 slagen.

Geluk en getrouwheid

Ten slotte nog een spelletje waar geluk en trouw een grote rol speelden:

Spel 6 Noord
O/OW H873
AH109
A7
843
V2 AB1096
8532
HVB9 108643
B75 V109
54
VB764
52
AH62
Oost Zuid West Noord
AnnemarieV vd Hoek Lamain Doyer
pas 1 pas 3 (*)
doublet 4 allen passen

Cor Lamain kwam trouw met V uit die hield en vervolgde met een schopje voor Annemarie. Ruiten leek haar niet erg aantrekkelijk, en ze speelde 10 na voor mijn aas. Mijn speelplan was troeftrekken en later een klaver af te staan in de hoop op een 3–3 zitsel zodat ik op de dertiende klaver de ruitenverliezer kan weggooien in de dummy. ik speelde dus een hartje naar de dummy, maar de troeven zaten 4–0 dus mijn plannetje ging niet op.

Ik wil U uitnodigen het spel eens vanuit Noord te bekijken: als je in Zuid de twee overgebleven schoppen hoog aftroeft, en een klavertje duikt maak je (bij klaveren rond) drie klavers, vier hoge troeven op tafel, twee aftroevers in de hand en ruiten aas. Langs die weg maakte ik 10 slagen. Dit is een (overigens eenvoudige) dummy reversal.

Waarom hadden we nou geluk? 1. Oost vond haar hand ongeschikt voor een Muiderberg; had ze dat wel gedaan moet ik ons nog in 4 zien komen. 2. Wij spelen 3 als 12–14 steun in plaats van het meer gebruikelijke 3SA, waardoor Annemarie kon doubleren en Cor heeft verleid tot een start. (Ze is altijd al een femme fatale geweest.) 3. Ik moet bekennen dat als God me HVB in een kleur geeft ik hier altijd mee was gestart (en dan was het contract down gegaan), maar de trouwheid van West was prijzenswaardig en voor ons gelukkig.

Er waren vier slembeslissingen te nemen. Toevallig zaten Brulleman-Schipper in de A-lijn steeds in de windrichting van de slems, en ze boden er drie van de vier, mooi gedaan hoewel twee van de drie slems 50% waren. Mede hierdoor eindigden ze soeverein eerste en staan ze bovenaan in de A-lijn.

In de B-lijn staan Leo van Leeuwen en Pieter Hilferink onaantastbaar eerste met het onwaarschijnlijk hoge gemiddelde van 62% (!). Na hun onafwendbare promotie moeten ze wel een slordige 60 nachtjes slapen voor ze in de A-poule mogen…