Spel van de week 12 december 2017—Henk den Boer

 

Hoe moet het nou???

Dit was de vraag die Roelof Koekoek stelde na de clubavond van 12 december. Wat was het geval? Alle vaste schrijvers van het weekspel waren niet aanwezig! Tja, en dan zijn wij (niet alleen Roelof) onthand en moeten hun duiding van de spellen missen! Op initiatief van Roelof heb ik daarom deze ene keer de pen ter hand genomen (mijn taalgebruik is nog van de vorige eeuw) en zal enkele spellen van deze dinsdag de revue laten passeren.

It’s slamtime!

Het was de laatste avond van de “tussendoor” clubcompetitie. Met “tussendoor” bedoel ik dat velen in deze periode druk bezig zijn met de viertallencompetities in het District of op Bondsniveau. Zelf mag ik het dit jaar eens proberen in de eerste divisie viertallen met DBC 1. Een niveau te hoog, zo lijkt het voor mij, want (vooral door mijn toedoen) staan we onder de streep. Maar wie weet, in het laatste weekend in januari kunnen we er nog bovenop komen.

De clubcompetitie was butler en dat betekent dat slemspellen er extra toedoen. Er waren vier slemspellen die het verschil konden maken.

Direct al op spel 1 was het raak. Bij mij aan tafel ging de bieding als volgt:

 

 

Noord

Oost

Zuid

West

John van der Meij

Henk den Boer

Mike Reuser

Anneke van der Meer

pas

1K

2H

3R

pas

3H

pas

4R

pas

4H

pas

4S

pas

4Sa

pas

5S

pas

6R

ap

 

 

Meestal is het lastig indien de tegenstanders (met sprong) tussenbieden, maar nu kwam het wel goed van pas. Anneke moest haar kleur bieden op 3 niveau, maar dat gaf wel duidelijkheid: minstens een vijfkaart en minstens 10 punten. Ik kon twee keer cue-en in de kleur van de tegenstander om mijn sleminteresse te tonen. Nadat Anneke een controle in S toonde., stoomde ik via RKC naar slem. Een beetje lui bood ik na 5S direct 6R. Een mooi contract en zonder probleem gemaakt. 4x werd klein slem (2x 6R en 2x 6Sa) geboden en gemaakt, 2x ging groot slem down vanwege de mislukte snit op K V, en 6x werd geen slem bereikt.

Direct op het volgende spel bieden Anneke en ik weer slem, ook weer na tussenbieden van Mike:

 

De bieding ging als volgt:

 

 

Noord

Oost

Zuid

West

John van der Meij

Henk den Boer

Mike Reuser

Anneke van der Meer

1H

1S

2S

pas

3S

pas

4K

pas

4R

pas

4H

pas

6H

ap

 

Optimistisch geboden van mij om het maar voorzichtig uit te drukken! Helaas trok ik dit keer een te grote broek aan (vanwege het succes van het eerste spel?) en ging down. Ik kreeg de moeilijkste uitkomst: een S. In de tweede slag speelde ik troef V van tafel, Mike nam en speelde S door. Nu was ik down. Ik had het kunnen en misschien wel moeten maken indien ik de verdeling van de troeven precies goed taxeer: AB bij Mike (hij moet immers op iets geboden hebben) en twee kleintjes bij John (een 3-1 verdeling van de troeven zou ik niet aankunnen). Dan moet ik eerst naar mijn hand via een R introever en dan een kleine troef opspelen. Mike kan troef aas zetten maar de S daarna kan ik op tafel introeven met de V. En natuurlijk moet K H ook goed zitten en ook nog in een twee- of driekaart. Zo zat het inderdaad en dus had ik slem kunnen maken. We waren de enigen die een klein slem boden (er was nog wel een groot (!) slem geboden), dus de winst op het eerste spel konden we gelijk weer inleveren op dit spel.

 

Spel 15 was het meest interessante slem spel:

Roelof vroeg zich af hoe OW dit prachtige slem kunnen uitbieden (het zijn zelfs 13 slagen omdat S H goed zit). Bij hem aan tafel ging het als volgt:

 

 

 

Noord

Oost

Zuid

West

Roelof Koekoek

Anneke Visser

pas

1K

2R

2S

3R

3S

pas

4S

ap

 

Anneke Visser evenals Anneke van der Meer opende met de West kaart 1K. Lijkt vanwege de verdeling prima om te openen ondanks de slechts 10 punten. Zoals de bieding voortschrijdt, wordt de kaart van West er een stuk mooier op: partner biedt S en tegenstanders hebben waarschijnlijk de honneurs in R hetgeen de kans vergroot dat partner punten heeft in K. Nu vind ik 3S een te voorzichtig bod: West had ook 4R kunnen bieden! Ook weer ondanks de 10 punter. Dan had Oost via 4H (last train) nog enige sleminteresse kunnen tonen, want ook Oost heeft niet al te veel punten, maar de honneurs lijken erg goed geplaatst. Roelof vond zich zelf wat laf met zijn bieden van 4S. Na 3S van Anneke V (belooft bij hen een 4k) zou hij inderdaad min of meer gratis 4K hebben kunnen bieden om de dubbele fit te tonen en kracht in de K kleur.

Bij ons aan tafel ging de bieding als volgt:

 

 

Noord

Oost

Zuid

West

Henk den Boer

 

Anneke van der Meer

 

 

1K

2R

2S

3H

4S

pas

pas

5R

D

 

3H van Zuid was iets als een fitbid kennelijk, aan tafel was ook wel duidelijk voor een ieder dat Zuid 3H bood met R mee. Anneke bood wel een niveau hoger dan haar naamgenoot, maar ook hier had zij enige sleminteresse kunnen tonen door 4R te bieden. Ze kreeg nog een kans, maar doubleerde 5R om haar oorspronkelijke minimum aan te geven.

Op dit spel bereikte niemand slem, te moeilijk kennelijk!

Dit spel is een mooie illustratie dat je je niet moet laten leiden door wat men noemt puntenkul. Wat aan dit spel en ook aan de andere twee slemspellen ook opvalt is dat de slembieders duidelijk profijt kunnen hebben van het bieden van de tegenstanders (NZ van alle drie spellen). Dit tussenbieden heeft de naam “storend bieden” te zijn maar op deze spellen blijkt het tegendeel.

 

Echter, er is ook spel 19:

De bieding ging:

 

 

Noord

Oost

Zuid

West

Henk den Boer

Kees Schipper

Anneke van der Meer

Jaap Brulleman

 

1H

2H

3H

5K

ap

 

 

Een vlot biedverloop maar voor OW niet het geslaagde eindcontract. Slem, zelfs groot slem werd gemist. 4 van de 12 paren slaagden er wel in slem te bieden. 2H van Jaap was de conventie Michaels: een vijfkaart S en een vijfkaart in een lage kleur. Volgens criticasters van deze conventie is deze conventie niet de juiste omdat niet direct de kleuren bekend zijn. Dat blijkt inderdaad op dit spel. En dan moet je trucjes hebben om toch door te kunnen bieden. Bijvoorbeeld dat D na 3H een vraag is aan partner om de lage kleur aan te geven. Kees bood bij gebrek aan afspraken het praktische bod van 5K (kennelijk bedoeld als pas of corrigeer). Jaap toonde nu (te ?) veel discipline door te passen op 5K.

Ook dit spel is een prachtig bewijs dat je je niet moet laten leiden door te weinig aan punten. Vanuit de Zuid hand bekeken is het niet duidelijk welke lage kleur Jaap heeft. Gek genoeg zou je moeten hopen dat het de K kleur is, want dan kan je een enorme bijdrage leveren: geen verliezers in de rode kleuren! Als partner een gezond bod heeft gehad (en gezien de kwetsbaarheid zou dat wel moeten), dan is slem wel echt dichtbij. Maar het is dan wel handig afspraken te hebben hoe je verantwoord een slem kan bieden. Zonder deze afspraken is het bieden van NZ op dit spel wel echt hinderlijk.